Welkom op de website van

Société Française de Bienfaisance aux Pays-Bas

« De SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE  is opgericht in 1883 in Amsterdam. Het is een vereniging zonder winstoogmerk en zonder politieke en religieuze stellingname.

Onze vereniging heeft als doel om hulp te verlenen aan in Nederland wonende Fransen die in grote moeilijkheden verkeren. De SFB probeert op verschillende manieren voor steun en troost te zorgen:

  • financiële bijstand, om te voorkomen dat de betrokkene de rekeningen niet meer kan betalen en terechtkomt in een schuldenspiraal die uiteindelijk leidt tot uitzetting, afsluiten van de verwarming, enz.;
  • de betrokkene in contact brengen met de Nederlandse sociale diensten. Het oplossen van de administratieve problemen kan meer dan 3 maanden duren;
  • een luisterend oor en morele ondersteuning bieden. 

Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers.

Ons werk wordt bekostigd door contributies en giften van onze leden en door een subsidie die we krijgen van de Franse Staat. We werken samen met het maatschappelijk werk van het Consulaat-Generaal van Frankrijk te Amsterdam.

DOOR DE CRISIS KRIJGEN WIJ STEEDS MEER HULPVRAGEN. WIJ HEBBEN U NODIG! GEEF GUL!

Om lid te worden hoeft u enkel uw naam door te geven en de contributie van 30 euro te betalen door overmaking naar onze ABN AMRO-rekening met nummer 064 07 25 120 (IBAN: NL44ABNA0640725120).

We danken u bij voorbaat en zijn te allen tijde bereid om u meer informatie te verschaffen. »