Wilt U helpen?

Word vrijwilliger

Neem contact op met een van de leden van het bestuur om uw hulp aan te bieden.

Word lid

Word lid van de SFB en betaal een jaarlijkse bijdrage:

  • eenvoudige bijdrage: 40 Euro = actief lid
  • bijdrage ter ondersteuning: 60 Euro = ondersteunend lid
  • speciale bijdrage: 100 Euro = weldoener

U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene vergadering en u wordt regelmatig op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de vereniging.

Doe een gift

Doe een nauwkeurige gift aan de SFB door overmaking op de volgende rekening:

IBAN: NL44ABNA0640725120

Geef a.u.b. duidelijk aan uw naam, voornaam en adres.