Activiteiten en uitvoering

Activiteiten

Hulp is zowel moreel als financieel. Ondersteuning is bijna altijd nodig van Nederlandse sociale autoriteiten of andere.

Eenmalige donaties zijn gereserveerd voor mensen in ernstige financiële moeilijkheden.
Uiteindelijk worden renteloze leningen toegekend, bijvoorbeeld voor de financiering van beroepsopleidingen om werkloosheid te verlichten.

Werkzoekenden worden doorverwezen naar andere Franse organisaties die hen actief ondersteunen bij hun procedures.
Aan het einde van het jaar worden er geschenken aangeboden aan kinderen van gezinnen in nood en aan arme of bijzonder geïsoleerde ouderen.

Uitvoering

Al onze dossiers worden zeer zorgvuldig voorbereid en bestudeerd in nauwe samenwerking met de sociale diensten van het consulaat, die onder meer de gegrondheid van de verzoeken verifiëren. De leden van het directiecomité vergaderen zo vaak als nodig op informele wijze om elk nieuw dossier zo snel en efficiënt mogelijk te behandelen.

Tijdens het eerste kwartaal wordt een jaarlijkse algemene vergadering bijeengeroepen om verslag uit te brengen over actuele, morele en financiële zaken.