Uitvoerend Comité

Het uitvoerend comité van SFB bestaat uit minimaal drie leden die tijdens de algemene vergadering worden gekozen.

 • President / Penningmeester
 Gilles PREMEL-CABIC
e-mail: gpremelc (at) gmail.com 
 • Onderdirecteur
 Brigitte STEPPÉ-CHEVANCE
 • Secretaresse
Françoise MILLLO

Bestuursleden

 • Francoise Millo
 • Marie-Christine Boer-Nigon
 • Brigitte Steppe-Chevance
 • Assia Benoit
 • Ghislaine Cornuau
 • Gilles Premel-Cabic

Ereleden

 • De heer Ambassadeur van Frankrijk in Nederland
 • Mevrouw de consul-generaal van Frankrijk in Amsterdam

Consulaat-generaal van Frankrijk in Nederland

Postadres: Postbus 20018 – 1000 HA Amsterdam
Kantoren: De Boelelaan 7, 9e verdieping, 1083 HJ Amsterdam
Telefoon: 00 31 (0) 20530 69 69 – Fax: 00 31 (0) 20530 69 61

De afdeling Sociale Zaken van het consulaat-generaal van Frankrijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en ontvangt vergaderingen op afspraak. Telefoon: 020530 69 68

 • Sociale bijstand, Franse ziekenhuisopname, onderwijsbijstand: Emmanuelle Ornon, e-mail: Emmanuelle.Ornon (at) diplomatie.gouv.fr
 • Fransen in moeilijkheden, gedetineerden, onderzoek in het belang van gezinnen: Madame Carole Liedorp, e-mail: Carole.liedorp (arobase) diplomatie.gouv.fr