Nuttige contacten in Nederland

Sociale verzekeringsbank: Kinderbijslag, ouderdomspensioen, weduwe-en wezenpensioen

https://www.svb.nl/

Sociaalraadslieden: De sociaalraadslieden zijn juristen die vrijwillig raadgeven en die de cliënten helpen bij hun administratieve en of juridische stappen.

U kunt de sociaalraadslieden raadplegen over het recht op bijslag, sociale voordelen, consumentenrechten, huur, etc. Deze juristen kunnen u helpen bij het invullen van formulieren, het opstellen van bezwaarschrift op een beslissing van de overheid.

Zij kunnen ook contact opnemen met een overheidsinstelling als uw dossier geen voortgang maakt of als u een verzoek of beslissing van een overheidsinstelling niet begrijpt. Op de site kunt u de contactgegevens vinden van het bureau van sociaal raadslieden bij u in de buurt.

https://www.sociaalwerknederland.nl/social-raadslieden

WMO: Hulp in natura voor gehandicapte personen (huishoudelijke hulp, rolstoelen….)

https://www.minvws.nl/

Juridisch loket: juridisch advies

https://www.juridischloket.nl/

Postbus 51: Informatie over subsidie, uitkeringen en toeslagen en sociale hulp

https://www.rijksoverheid.nl

WSNP: Informatie over schuldhulpverlening

https://www.juridischloket.nl/schulden-en-incasso/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/

Toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag en andere sociale voorzieningen

https://www.toeslagen.nl/

https://www.uitlegtoeslagen.nl

https://www.belastingdients.nl/toeslagen

UWV werkbedrijf (voorheen CWI): banenmarkt

https:// www.werk.nl/werkzoekenden/

NHG: Deze site geeft in verschillende talen weer de te ondernemen stappen ingeval problemen met de teruggave van een lening voor de aankoop van een onroerend goed

https//:www.nhg.nl/